Försäljning och marknadsföring

Försäljningschef /
Biokia Finland

Eija Wall
+358 40 1633613
eija.wall@kiantama.fi


Kiantama Oy

PL 87 / Marjatie 1
SF-89601 SUOMUSSALMI
Fax. 0201 44 22 59
kiantama@kiantama.fi